Spring over kort (Tryk Enter)

Grunde

Husvej

Husvej er beliggende på Fur.

Grundene sælges i øjeblikket i bud uden fastsat mindstepris.

Udbud af grunde/ejendomme sker i h.t. bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentlige udbud, hvilket betyder, at indkommende bud skal behandles i Skive Byråd, og Skive Kommune forbeholder sig ret til at forkaste alle bud.

Signaturforklaring:

Udstykningen er omfattet af lokalplan nr. 89

Læs om salgsvilkår og tilslutningsafgifter her

Reservationsregler kan ses her

Måleblad for udstykningen findes her

Husvej